Go Back

02-05-2019

'Training bij risico op vallen in en rondom huis.'

'Training bij risico op vallen  in en rondom huis.'

Door de vergrijzing komen er elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoed-eisende Hulp terecht, of zelfs in een ziekenhuisbed. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt.

Dat het voorkomen van valpartijen erg belangrijk is, wordt inmiddels onderkend. Maar hoe pak je dat het beste aan? ErgoDruckPunt besteedt bij valpreventie aandacht aan zowel de fysieke als de sociale gevolgen van een val. Factoren als mobiliteit, duizeligheid zicht en medicatiegebruik worden gerelateerd aan de gewoonten van de cliënt in zijn/haar dagelijkse leven. De ergotherapeut zal, waar mogelijk, de partner of andere mantelzorgers van de cliënt betrekken bij de begeleiding en advisering.

Ergotherapeutische Valpreventie is bedoeld voor thuiswonende cliënten. Zij krijgen advies en instructie ter voorkoming van een nieuwe valpartij of om de gevolgen van een val te verminderen. Doel is de veiligheid en zelfstandigheid te optimaliseren.

Wanneer valpreventie aan huis gewenst is, gebeurt dit altijd op verwijzing van een huisarts of specialist. De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.

Vragen? Bezoek onze website: https://ergodruckpunt.nl/vraag of neem contact op door te bellen naar 026-4437736.


Door: Ergodruckpunt
Deel dit nieuws: