Ergodruckpunt laatste nieuws'Training bij risico op vallen  in en rondom huis.'

Door de vergrijzing komen er elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoed-eisende Hulp terecht, of zelfs in een ziekenhuisbed. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt.Dat het voorkomen van valpartijen erg belangrijk is, wordt inmiddels onderkend. Maar hoe pak je dat het beste aan? ErgoDruckPunt besteedt bij valpreventie aandacht aan zowel de fysieke als de sociale gevolgen van een val. Factoren als mobiliteit, duizeligheid zicht en medicatiegebruik ...

'Veilig op weg met de scootmobiel of rolstoel'

Het lijkt zo vanzelfsprekend: zelfstandig boodschappen doen of een arts bezoeken, erop uit gaan met familie of vrienden, even naar het postkantoor. Veel mensen kunnen echter door hun ziekte, beperking of ouderdom de deur niet uit. De ergotherapeut kan in zo’n situatie hulp bieden. Met advies en training is het mogelijk verplaats- en vervoersproblemen te verminderen of op te lossen.De rol van de ergotherapeut kan zijn:Begeleiding bij aanvraag verplaats- of vervoermiddel. Uitleg en training over het gebruik van het apparaat ...